Welcome to Saigon Vegan Festival 2018

on 6th & 7th January

at Pathway School, 1/5bis Luong Dinh Cua street, District 2.

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NGÀY HỘI NGƯỜI ĂN CHAY 2018

DIỄN RA VÀO NGÀY 6 VÀ 7 THÁNG 1

TẠI TRƯỜNG TUỆ ĐỨC, 1/5 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q2, TP.HCM

Panel 1

About – Về chúng tôi

Saigon Vegan Festival is the dream of animal lovers, vegan practitioners, environmentalists and those who have a beating heart for Earth and Life. This is a yearly festival with monthly gatherings in Ho Chi Minh city.
Let’s welcome the next vegan festival on 6th and 7th January 2018.
theme FB-02
For Earth. For Animals. For Health.
SaiGon Vegan Festival là giấc mơ của những người yêu và bảo vệ động vật, người hoạt động vì môi trường và những ai có trái tim yêu thương dành cho Hành Tinh và Cuộc Sống này. Đây là một ngày hội được tổ chức hàng năm và các buổi gặp mặt diễn ra hàng tháng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy cùng nhau chào đón Ngày Hội Ăn Chay 2018 diễn ra vào ngày 6 & & tháng 1 năm 2018

Continue reading “About – Về chúng tôi”

Panel 2

Contact

The founder and organizer:

Ms. Nguyen Thi Truong Thanh (Tyra)

Email: veganfestivalsaigon@gmail.com

Mobile: 089-8301-089

Address: 14D1 Thao Dien street, District 2, Ho Chi Minh City, VIETNAM

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder